บริษัท รสโบราณ จำกัด มีการประกอบธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 5 ปี และได้จัดจดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นบริษัทที่ผลิตแฟรนไชส์ ที่มีชื่อแบรนด์
รสโบราณกาแฟถุงกระดาษ ซึ่งมีสามาขา 250 สาขาทั่วประเทศ และผลิตกาแฟถุงกระดาษให้กับแบรนด์อื่นๆ มากกว่า 100 แบรนด์ทั่วประเทศ
และปัจจุบันได้ เพิ่มแฟรนไชส์ที่มีชื่อว่า มหานครเครป ซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560

มหานครเครป

มหานครเครป

ดูรายละเอียด »